Neuvostovankien hautamuistomerkitVankileireillä kuoli 158 vankia. Heistä 142 on haudattu
Syvä-Valkjärven lähelle kahteen paikkaan. Hautojen
välimatka toisistaan on puoli kilometriä. Toisessa
haudassa on 78 ja toisessa 64 vainajaa. Muisto-
merkeissä on venäjänkieliset tekstit.
"Tähän on haudattu 64 tai 78 neuvostosotilasta"
Hautapaikat on myös merkitty Salpalinja karttaan.
Kartta.