Rajajääkäripataljoonan perustamisen muistomerkkiSodanaikaisen 1. jääkäripataljoonan perustamisen
muistomerkki. Paljastus tapahtui pataljoonan
60-vuotisjuhlissa. Pataljoona perustettiin 1.11.1941
Terijoella. Suurin osa miehistä ja naisista oli
Ylämaalta ja muista kaakkoisrajan pitäjistä.
Muistomerkki sijaitsee vastapäätä Pätärin talomu-
seota.